Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 169155

Informacja
o wyniku naboru.


Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na wolne stanowisko starszego referenta ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych ogłoszony w dniu  30 kwietnia 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 169155, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.
Na wyżej wymienione stanowisko starszego referenta wybrano Panią Anetę Nizioł zam. w Rzeszowie.

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 168899

Informacja
o wyniku naboru

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego  referenta ds. płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Referacie Księgowości ogłoszony w dniu 21 kwietnia 2015r. w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 168899, w  Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.
Na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Justyna Szlązak zamieszkała w Rzeszowie.

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 168705

Informacja

o wyniku naboru

 

 

          Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego referenta ds. sprawozdawczości
i obsługi dokumentacyjnej w Oddziale Sprawozdawczości i Planowania ogłoszony
w dniu 14 kwietnia 2015r. w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 168705, w  Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.

          Na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Lewicka zamieszkała w  Lańcucie.

 

Rzeszów, 2015-05-21

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 168368

Informacja
o wyniku naboru

 
          Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego referenta ds. analiz 
w Referacie Analiz i Identyfikacji Nieprawidłowości Podatkowych ogłoszony 
w dniu 27 marca 2015r. w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 168368, w  Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.
          Na wyżej wymienione stanowisko wybrany został Pan Rafał Świerkosz zamieszkały w  Rzeszowie.

 

Rzeszów, 2015-05-7

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie nr 164321

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego  referenta ds. sprawozdawczości
i obsługi dokumentacyjnej w Oddziale Sprawozdawczości i Planowania ogłoszony w dniu 6 listopada 2014r. w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 164321, w  Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.

          Na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Natalia Broszkowska zamieszkała w  Łańcucie.

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 161678


 
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego referenta ds. prowadzenia i obsługi Kancelarii-Sekretariatu Urzędu w Referacie Kancelaryjno-Sekretarskim ogłoszony w dniu 15 lipca 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 161678, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.
 
Na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Joanna Mróz zamieszkała w Rzeszowie.

Informacja o wyniku naboru - ogłoszenie nr 161022

Informacja

o wyniku naboru

 
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1 informuje, że został zakończony nabór na stanowisko starszego  referenta ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych ogłoszony w dniu 20 czerwca 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 161022, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń Urzędu.
     Na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Lidia Meder zam. w  Rzeszowie.

Informacja o unieważnieniu naboru - dotyczy ogłoszenia Nr 156143

Informacja o unieważnieniu naboru

na stanowisko starszego referenta ds. kadr w Referacie Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie zawiadamia, że unieważnia nabór zamieszczony w ogłoszeniu nr 156143 z dnia 30 listopada 2013 roku na stanowisko starszego referenta ds. kadr w Referacie Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Unieważnienie naboru następuje z powodu ustania przesłanki stanowiącej podstawę naboru - planowanych zmian organizacyjnych (kadrowych).

Jednocześnie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informuje, że nadesłane aplikacje są do odebrania w siedzibie Urzędu w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Nieodebrane aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Za zaistniałą sytuację wszystkich zainteresowanych przepraszamy.