Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Rejestry i ewidencje

 

W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie prowadzone są ewidencje i rejestry dotyczące postępowań kontrolnych, postępowań karnych skarbowych, posiadanego majątku a także wpływających do tut.  Urzędu skarg i wniosków.
 
Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podstawie art. 7c i 7d ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 553) stanowią tajemnicę skarbową, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o kontroli skarbowej.