Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Informacja o wynikach postępowania

Drukuj
1 2 3

Urząd Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie

UKS1891/DO/2411/185/13/19/999

Informacja 
o wynikach postępowania

 

dotyczy: zamówienie z wolnej ręki na:
1)    Część nr 1 - dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz odbioru ścieków z części obiektu wieżowca XV-to piętrowego przy ul. Geodetów 1 w 2014 r. w której Urząd Kontroli Skarbowej ma swoją siedzibę,
2)    Część nr 2 - administrowanie i ponoszenie kosztów eksploatacji części XV-to piętrowego wieżowca przy ul. Geodetów 1 w której Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ma swoją siedzibę – w 2014 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 litera „a” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że udziela zamówienia Wykonawcy, który jako jedyny może zrealizować przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych 
o obiektywnym charakterze tj. OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów: szacowana wartość umowy w części nr 1 wynosi 87.974,52 zł brutto, natomiast w części nr 
2 wartość umowy wynosi 56.740,39 zł brutto.

 

 

 

Otrzymują:
1)    Tablica ogłoszeń,
2)    Strona: www.uks.rzeszow.pl


Data udostępnienia : 2014-02-14 13:45 | Data wytworzenia : 2014-02-14 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-29 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Bogdan Chruściel | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio