Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj
1 2 3

Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek będących na stanie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wynikach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.       Wybór najkorzystniejszej oferty: została wybrana oferta złożona przez Hurt-Papier Ryszard Cebula spółka jawna, ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów za cenę oferty w wysokości 42.539,54 zł z uwagi na najniższą cenę przy równoważnych parametrach przedmiotu zamówienia.

2.       Streszczenie porównania złożonych ofert:

Nr of.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

Pryzmat Rzeszów sp. z o.o. ul. Rejtana 31F, 35-326 Rzeszów

66.027,20 zł

2

Hurt Papier Ryszard Cebula spółka jawna, ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

42.539,54 zł

3

Resgraph sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów

52.614,88 zł

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS sp. z o.o. Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków

95.663,08 zł

3.       Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty.

4.       Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Termin podpisania umowy: wyznacza się termin podpisania umowy na dzień 01 kwietnia 2014 r. – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych


Data udostępnienia : 2014-04-03 00:01 | Data wytworzenia : 2014-04-03 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-23 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Bogdan Chruściel | Wprowadził do BIP : Dyrektor UKS