Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych: 
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na platformie ePuap.
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: uks1891@pk.mofnet.gov.pl 
3. Dostarczenie dokumentu w dni robocze w godz. 7:30-15:30 do Kancelarii Urzędu przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie, na jednym z niżej wymienionych nośników danych:
- Dyskietka 3,5" (1,44 MB)
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD lub DVD
 
Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru możliwe jest jedynie w przypadku przekazania dokumentów metodą wskazaną w punkcie 1. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych: 
•    Dokumenty muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na platformie ePuap.
•    Akceptowalne formaty załączników to: RTF, DOC, ODS, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, JPG, BMP, PDF, ZIP.
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie będą rozpatrzone.