Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Kontakt

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

   
tel. +48 (17) 86 25 805  - sekretariat,
tel. +48 (17) 86 59 600  - centrala
fax. +48 (17) 86 21 476  
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30

W sprawie skarg, wniosków i zażaleń Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie lub wyznaczony Wicedyrektor przyjmuje w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 (I piętro):
* pracowników – w dni robocze, w godzinach urzędowania,
* strony – w środy w godzinach 12.00 – 16.00.
Skargi i wnioski przyjmowane są również w siedzibie Urzędu - w Referacie Kontroli Wewnętrznej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 (VIII piętro, pokoje 803A i 804).