Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Kierownictwo

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Cezary Koba
Sekretariat dyrektora : 
telefon: +48 (17) 86 59 627
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl

 

Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  
Antoni Markowski
Sekretariat wicedyrektora :
telefon: +48 (17) 86 59 627
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl

 

Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  
Małgorzata Kozdęba
Sekretariat wicedyrektora :
telefon: +48 (17) 86 59 627
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl 

 

Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Wiesław Krawczyk
Sekretariat wicedyrektora :
telefon: +48 (17) 86 59 627
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl 

 

Rzecznik Prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Teresa Piechowicz-Barzyk
tel.: +48 (17) 86 59 663
e-mail: rzecznik.uks@pk.mofnet.gov.pl