Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP
Portal Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie składa się ze stron, z których każda wygląda następująco:

W nagłówku strony znajdują się stałe elementy:

•    wersja kontrastowa – wersja strony dla osób mających problemy z komunikowaniem się 
•    mapa strony - Mapę serwisu czyli strukturę serwisu , szybki dostęp do każdej podstrony
•    moduł zwiększający lub zmniejszający czcionkę tekstu na stronie
•    moduł wyszukiwania w postaci pola do wpisywania tekstu i guzika „szukaj”
•    odnośnik do serwisu epuap
•    ikonka umożliwiająca wydruk strony
•    instrukcja korzystania z BIP
•    redakcja biuletynu
•    baner zawierający: godło, logo kontroli skarbowej, nazwę urzędu, logo BIP
•    odnośniki: strona główna, kontakt, rejestr zmian

 

Blok poniżej górnej części strony podzielony jest na dwie części:
•    menu,
•    informacje
W treści niektórych informacji zawartych na stronach umieszczone zostały elementy aktywne.

Syntetyczny opis stron

1.     Strona główna

Zawiera informacje o celach działania kontroli skarbowej i menu odnoszące się do działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. 
W celu zapoznania się z pełną treścią informacji należy kliknąć na interesujący skrót w menu. 

O URZĘDZIE :
Zawiera informacje zatytułowane:

•    Kierownictwo ( tutaj zamieszczone są dane dotyczące osób sprawujących kierownicze funkcje w Urzędzie, tj. dyrektora i wicedyrektorów, a ponadto dane rzecznika prasowego).

•    Kontakt ( tutaj zamieszczone są dane adresowe i kontaktowe do Urzędu oraz wskazane godziny pracy Urzędu).

•    Inne sprawy organizacyjno – prawne, w tym: 
- Status prawny 
- Struktura organizacyjna 
- Zadania 
- Procedura (tutaj zamieszczone są informacje dotyczące procedury mającej zastosowanie w toku postępowań kontrolnych)
- Majątek
- Rejestry i ewidencje
- Skargi i wnioski
- Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
- Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

•  Kontrole zewnętrzne (tutaj znajduje się wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez instytucje zewnętrzne).

•    Kontrola zarządcza, w tym:
- Plan działalności
- Sprawozdanie z wykonania planu
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej


AKTUALNOŚCI  (tutaj publikowane są bieżące informacje związane z działalnością Urzędu)

PRACA, w tym  informacje zatytułowane:
- Wolne stanowiska 
- Lista kandydatów
- Procedura naboru, a w jej ramach: Wzór oświadczenia 
- Rozmowy kwalifikacyjne
- Wyniki naboru 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA ( tutaj dostępne są ogłoszenia i informacje  o przetargach, sprzedaży oraz komunikaty dotyczące majątku zbędnego i zużytego. Zamieszczane są tutaj informacje o prowadzonych przez Urząd postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, do publikowania których Urząd jest zobowiązany na mocy ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto zamieszczono odnośnik do archiwum zamówień, które zawiera zamówienia zrealizowane z podziałem na poszczególne lata.
w tym  informacje zatytułowane:
Informacje zatytułowano:
- Przetargi 
- Sprzedaż 
- Ogłoszenia 
- Zbędne i zużyte składniki majątkowe

KOMUNIKATY, w tym  informacje zatytułowane:
- Dostęp do informacji publicznych (tutaj są informacje o zasadach i trybie dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie)., a w jej ramach: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
- Metody dostarczania dokumentów elektronicznych  
- Elektroniczna skrzynka podawcza 
- Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się 

PODZIĘKOWANIA

BIULETYN:
-Statystyki czyli szczegółowe informacje na temat oglądalności poszczególnych stron menu w ujęciu ilościowym.
-Redakcja biuletynu czyli informacje dotyczące składu zespołu redagującego stronę z podaniem nazwisk, numerów telefonów oraz adresu e-mail.
-Rejestr zmian ( tutaj są informacje, o tym co zostało ostatnio zamieszczone na stronie 
i gdzie)

ARCHIWUM:
Zawiera aktywną archiwalną stronę BIP Urzędu.

U dołu menu znajduje się link do Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, za jego pomocą można wysłać email do Urzędu.