Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
 
a) korzystanie z poczty elektronicznej na adres: uks1891@pk.mofnet.gov.pl 
 
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS 
( nr telefonu dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się: 695 599 531 ),
 
c) przesyłanie faksów, nr fax +48 (17) 86 21 476 . 
 
Niezależnie od powyższego – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.