Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Użytkownik powinien dysponować ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym. Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wypełnić udostępniony na platformie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Do standardowego formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy następujące formaty załączników: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz. U. nr 206, poz. 1216: .doc, .docx, .gif, .jpg (jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (tiff), .txt, .xld, .xlsx, .xml. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Jest ono równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie wysłane na Państwa adres e - mail podany podczas rejestracji.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza