Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Kolejna grupa przestępców paliwowych rozbita – oszustwa na co najmniej 330 mln zł

Drukuj
1 2 3

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami KWP, KMP we Wrocławiu i Kontrolą Skarbową, przy współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną i Strażą Graniczną rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami na ogromną na skalę.   

W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa grupy przestępczej. Ponadto przeprowadzono czynności procesowe z udziałem kilkunastu innych osób. Ujawniono i zabezpieczono mienie podlegające zajęciu o łącznej wartości ok. 167 mln złotych.  


Prowadzona na szeroką skalę realizacja sprawy, którą przeprowadzało 500 funkcjonariuszy wszystkich służb, przebiegała na terenie 9 województw i objęła ponad 60 lokalizacji. Były to miejsca zamieszkania osób, biura ze zgromadzoną dokumentacją oraz 7 baz paliwowych.

W toku trwającego wiele miesięcy śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, funkcjonariusze CBŚP wspólnie z Kontrolą Skarbową ustalili, że grupa wykorzystując mechanizm tzw. „znikającego podatnika” sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa stosownych deklaracji, uchylając się tym samym od uiszczenia należnego podatku VAT. Dostarczane do Polski paliwa wprowadzane były do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych transakcji wykonywanych w obrębie powiązanych ze sobą i współpracujących podmiotów. Dodatkowo w cały obrót zaangażowane były w charakterze „operatorów finansowych” podmioty działające jako różnego rodzaju stowarzyszenia, które nie mogą prowadzić tego typu działalności.  Utrudniano w ten sposób stwierdzenie przestępczego pochodzenia paliwa, jak i uzyskanych z tego procederu środków finansowych. Zyski z nielegalnej działalności inwestowane już były w różnego rodzaju legalne przedsięwzięcia, takie jak budowa osiedli mieszkaniowych oraz biurowców. 

Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld złotych. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wyniosła, co najmniej 330 mln złotych. 
Na poczet grożących podejrzanym karom finansowym, dokonano zabezpieczenia składników majątkowych będących własnością podejrzanych m.in. w postaci szeregu nieruchomości, pieniędzy oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych.

Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie z osób usłyszały zarzut kierowania tą grupą. Ponadto większość z nich usłyszała zarzut ukrywania środków finansowych pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od obowiązków podatkowych, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Wobec 5 osób sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe w kwotach do 100 tys. złotych.

Przeprowadzenie powyższej realizacji możliwe było dzięki doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych służb.


Data udostępnienia : 2015-02-10 12:36 | Data wytworzenia : 2015-02-10 12:36 | Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-10 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Departament Kontroli Skarbowej | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio