Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Inwestycje wirtualne, ale nie innowacyjne.

Drukuj
1 2 3

Grecy stawiali gumowe drzewka oliwne, by obraz z satelity potwierdzał zakładanie gajów oliwnych dofinansowanych przez Unię, Hiszpanie dotowali pastwiska, które okazały się lasami. Również ustalenia Kontroli Skarbowej prowadzą do wniosków, że podnoszenie dochodów rolników poprzez państwowe wsparcie finansowe grup producenckich, bywa wykorzystywane przez białe kołnierzyki do przestępstw podatkowych. W sprawie zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 100 mln. zł.

    Grupy producentów rolnych mogą uzyskiwać ze środków Unii Europejskiej  wsparcie finansowe mające im ułatwiać start i działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produkowanych przez siebie towarów rolniczych i związanych z tym inwestycji. 
    Kontrola Skarbowa wykryła proceder jednej z takich grup producenckich, polegający na wielokrotnym zawyżaniu sprzedaży płodów rolnych oraz wartości inwestycji z nimi związanych. Cel przestępców był jeden – maksymalnie zawyżyć wartość faktur VAT, które dawały prawo do dofinansowania inwestycji przez Unię Europejską, a przy okazji i prawo do zwrotu podatku od towarów i usług. 
    Grupa ta, stworzyła mechanizm fikcyjnego obrotu warzywami, których ilości wykazywane w dokumentacji były wielokrotnie zawyżane. W jakim celu ? Bardzo duży obrót płodami rolnymi miał uzasadniać odpowiednio wielkie, kapitałochłonne inwestycje w magazyny, hale i urządzenia finansowane z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Dlatego sprawcy wykazywali dostawy wewnątrzwspólnotowe warzyw, których nie potwierdzali odbiorcy oraz fikcyjną sprzedaż płodów rolnych w kraju, na kasach rejestrujących.  
    Tworzenie infrastruktury towarzyszącej obrotowi płodami rolnymi, a zwłaszcza jej „nowoczesności” odbywało się w znacznej części na papierze. Te wirtualne inwestycje, finansowane były z bezprawnie uzyskanych środków ze zwrotu podatku od towarów i usług oraz z budżetu Unii.
Nowe, supernowoczesne i warte kilkadziesiąt milinów złotych linie technologiczne do obróbki warzyw, w świetle zgromadzonych przez Kontrolę Skarbową dowodów, okazywały się zestawem urządzeń o nieznanym źródle pochodzenia lub stanowiły części pochodzące z maszyn wcześniej wyzłomowanych. Często, po uzyskaniu pomocy finansowej, elementy jednej „linii produkcyjnej”, nagle stawały się elementami innej, o dopłaty do której sprawcy dopiero się starali. Podobnie było z budową magazynów gdzie na każdym jej etapie poszczególne zadania zlecano podmiotom powiązanym, by znacznie zawyżyć ich cenę. 
    Ukrócenie przez Kontrolę Skarbową działalności „inwestycyjnej” grupy, zapobiegło wyłudzeniu z budżetu państwa podatku VAT w wysokości kilkunastu milionów złotych .
    Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Kontrolę Skarbową, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku wszczęła i prowadzi w tej sprawie śledztwo.

Zarzuty usłyszało dotychczas osiem osób. Na poczet przyszłych kar i należności zabezpieczono mienie o łącznej wartości ok. 100 mln zł.


Data udostępnienia : 2015-07-10 14:41 | Data wytworzenia : 2015-07-10 14:41 | Data ostatniej modyfikacji : 2015-07-10 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Ministerstwo Finansów | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio