Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

wzór znaku identyfikacyjnego inspektora i pracownika

STRONA ARCHIWALNA
aktualna strona BIP Urzędu dostępna pod adresem http://www.rzeszow.kskarbowa.gov.pl/

Witamy na stronie

Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228 - 231 Kodeksu karnego popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.